foto 23 Descartes

Tema i enfocament: te˛ric o hist˛ric / panorÓmic o monogrÓfic.

Una vegada triat el tema ens hem de plantejar quin enfocament volem donar-li. Podem tractar-lo des d'un punt de vista te˛ric o hist˛ric, i podem donar una visiˇ panorÓmica o monogrÓfica.

Aspecte te˛ric o hist˛ric.


Hem de pensar si volem treballar el tema des d'un aspecte te˛ric o centrant-nos en un aspecte hist˛ric.

En sociologia, psicologia, filosofia, antropologia cultural, estŔtica, filosofia del dret podem plantejar-nos fer un treball te˛ric o hist˛ric. En matŔries com hist˛ria de la filosofia el treball no pot ser sinˇ hist˛ric.
Aspecte te˛ric.
Un treball te˛ric afronta un tema de manera especulativa, parteix d'altres treballs te˛rics o prÓctics, extreu informaciˇ que analitza, relaciona, comprŔn, interpreta per tal d'aclarir determinats fen˛mens i/o conceptes, i tot aix˛ mitjanšant el raonament especulatiu. GairebÚ sempre es tracten de temes carÓcter abstracte, per exemple: la nociˇ de rol social, el problema de la llibertat, l'acciˇ polÝtica, el problema del coneixement, l'Ússer humÓ com a ser social, la relaciˇ cos i Ónima o ment i cos, etc.

Aquests temes podem estudiar-los des de dos perspectives, des d'una visiˇ panorÓmica o monogrÓfica.

Aspecte hist˛ric.
Tothom sap el que Ús la hist˛ria. PodrÝem dir que un treball hist˛ric tracta un tema hist˛ric, o sigui, estudia, exposa i explica esdeveniments passats o actuals que tenen certa rellevÓncia per la humanitat, el pensament, i en general per la cultura.

Un tema hist˛ric pot fer referŔncia a una temÓtica clÓssica o d'actualitat. Cadascuna tÚ les seves dificultats i alĚlicients:
 • Un tema contemporani Ús mÚs atractiu per la novetat, per˛ Ús mÚs difÝcil de treballar: la bibliografia Ús mes redu´da, la interpretaciˇ de la seva obra Ús mÚs discordant i vaga, falta perspectiva hist˛rica.
 • Un tema considerat clÓssic tÚ una lÝnia d'interpretaciˇ clara, Ús mÚs fÓcil trobar les obres i saber quines sˇn les mÚs representatives. Per contra hi haurÓ molta informaciˇ i estudis, aix˛ en portarÓ a tenir que fer una investigaciˇ bibliogrÓfica mÚs atenta i reduirÓ les nostres possibilitats de fer un treball original.

Un treball hist˛ric haurÓ d'estar ben contextualitzat, (sempre que aix˛ no ens allunyi de l'objectiu del treball). Haurem de mostrar les influŔncies (autors, l'Ŕpoca), les seves diferŔncies i/o similituds, etc. I a la vegada, justificar-ho amb raons. Aix˛ podria sortir en la conclusiˇ com balanš del treball.

Un tema hist˛ric tambÚ pot ser estudiat des de tres perspectives, a saber, una visiˇ panorÓmica, monogrÓfica o fer un estudi comparatiu.

Visiˇ panorÓmica o monogrÓfica.

No Ús el mateix donar una visiˇ panorÓmica d'un tema que monogrÓfica. Pensem en el camp de la fotografia. Si volem retractar la Torre del Reloj de la Plaša de Sant Marco de VenŔcia (ItÓlia) podem fer:

foto 24
 1. Un plÓnol que mostri una visiˇ molt general de la plaša (foto 24).
  Seria una panorÓmica molt general, tant que gairebÚ no enfoca l'objecte que volem mostrar: la Torre del Reloj.
 2. Podem fer una foto de la fašana de l'edifici de la Torre (foto 25).
  Dˇna una panorÓmica de la fašana. Com a panorÓmica ens permet parlar de tot el conjunt de l'edifici. Fins i tot podrÝem haver fet una foto en la que s'apreciÚs l'edifici juntament amb els edificis ve´ns (foto 26) i tambÚ serviria com a panorÓmica.
 3. Podem fitxar-nos en un detall de la Torre, per exemple el Reloj (foto 27).
  Dˇna una visiˇ monogrÓfica d'un aspecte concret de la Torre: el Reloj.

Visiˇ panorÓmica. foto 25
Una visiˇ panorÓmica d'un tema ha de fer un plantejament de conjunt de la qŘestiˇ, per˛ no ha de ser tant general que consisteixi en una mera ressenya d'un tema, d'un autor o d'opinions. Mai ha de ser molt ampli, si fem un plantejament molt ampli del tema, no podrem tenir garantia suficient d'haver tractat tot el que haurÝem d'haver tractat, i serÓ difÝcil evitar una sŔrie d'errades comuns a aquest tipus de visiˇ, a saber:
 • Oblidar-se d'alguns aspectes importants: idees/autors importants.
 • Introduir idees/autors considerats menors en lloc d'altres, mÚs significatius.
 • No aprofundir suficient en alguna idea/autor, o no fer un tractament equivalent en temps i espai d'idees/autors igualment importants.
 • Fer comentaris, que per breus, no siguin massa afortunats. La falta de temps i espai degut a l'amplitud del tema ens porta a tractar amb brevetat idees/autors.
 • Etc.


foto 26 Els perills de la visiˇ panorÓmica deriven de l'amplitud del tema, si Ús molt ampli ens obliga a seleccionar molt i a aprofundir poc, i serÓ impossible no caure en les errades mÚs comuns d'una visiˇ panorÓmica. Per evitar-ho haurem d'acotar l'estudi del tema i treballar aspectes mÚs concrets, hem de procurar delimitar bÚ el tema. Acotar vol dir limitar la investigaciˇ a un perÝode, o entorn determinat; definir clarament les fronteres del tema. L'acotaciˇ del tema Ús l'˙nic que ens permet no descuidar aspectes importants del treball per falta de temps o espai. TambÚ Ús aconsellable que el tÝtol inclogui la paraula "panorÓmica".

Si, per exemple, ens hem plantejat fer un treball molt general, millor que ho acotem i donem una visiˇ mÚs concreta del tema:

Temes molt generals. Temes mÚs concrets.
- La intel.ligŔncia. - La intel.ligŔncia humana segons la psicologia contemporÓnia.
- La idea de ciŔncia. - La evoluciˇ de la idea de ciŔncia al segle XX.
- Les classes socials. - El concepte de "classe" en R. Dahrendorf i en la corrent conflictivista de la sociologia.
- La filosofia al segle XX. - La filosofia de la sospita al segle XX: Freud, Marx, Nietzsche.
- Les visions del mˇn a la filosofia. - Les visions del mˇn a l'edat mitjana: D'AgustÝ d'Hipona a TomÓs d'Aquino.
- Les diferents visions de la hist˛ria. - Tres visions de la hist˛ria: AgustÝ d'Hipona, Vico i Voltaire.


Visiˇ monogrÓfica.
foto 27 Una monografia Ús un treball que localitza i redueix molt el camp de treball, aprofundeix en l'estudi d'una problemÓtica, concepte o idea abstracta, o bÚ estudia aspectes clau d'un autor/autors o perÝode hist˛ric. Ha de tractar el tema amb detall. ╔s un estudi d'una determinada part d'un tema concret i no una exposiciˇ de les diferents visions que es tenen sobre el tema.

Una monografia hist˛rica haurÓ d'anar contextualitzada i mostrar, si cal: com influeixen altres autors, l'Ŕpoca, les diferencies i/o similituds entre l'autor i l'Ŕpoca, les diferencies i/o similituds amb altres autors, etc.


Com abans hem dit un tema te˛ric o hist˛ric pot ser tractar des d'una visiˇ monogrÓfica.

Ajuda per a triar el tema.

Un tema te˛ric o hist˛ric pot tractar-se amb una visiˇ panorÓmica o monogrÓfica. O el que Ús el mateix, podem donar una visiˇ panorÓmica d'un tema te˛ric o hist˛ric, o bÚ treballar de manera monogrÓfica un tema te˛ric o hist˛ric. Per a decidir l'enfocament que li donarem al treball podem partir de les nostres intencions:
 1. Si volem treballar un concepte te˛ric (Premeu A).
 2. Si volem treballar un perÝode hist˛ric (Premeu B).

 3. Si volem treballar una visiˇ general o de conjunt d'un tema o autor. (Premeu A1 y B1).
 4. Si volem treballar un aspecte concret d'un tema o autor (Premeu A2 y B2).
A
Tema
Te˛ric
A1. Visiˇ panorÓmica d'un tema te˛ric
A2. Visiˇ monogrÓfica d'un tema te˛ric

B
Tema
Hist˛ric
B1. Visiˇ panorÓmica d'un tema hist˛ric
B2. Visiˇ monogrÓfica d'un tema hist˛ric
B3. Exposiciˇ comparativa d'un tema hist˛ric


sophipolis.migueb.com
Miguel Herreros Navarro