Índex d'il.lustracions

FOTO 01 MOREAU. Rousseau rebut en els Camps Elíseos per Montaigne, Plató i els filòsofs de l'antiguitat. Institut d'Investigacions pedagògiques, París. Font de la il·lustració: SANCHEZ MECA, Diego. Aproximación a la Filosofía. 2ª Reimpressió 1984. Barcelona: Salvat Editores, S.A, 1982. Pàgina 24.

FOTO 02 Fotografia de la portada del llibre CAPANNA, Pablo. La tecnarquia. Primera edició 1973. Barcelona: Barral Editores, 1973. ISBN 84-211-0278-8.

FOTO 03 Fotografia de la portada del llibre CAPANNA, Pablo. La tecnarquia. Primera edició 1973. Barcelona: Barral Editores, 1973. ISBN 84-211-0278-8.

FOTO 04 Fotografia de la portada del llibre CAPANNA, Pablo. La tecnarquia. Primera edició 1973. Barcelona: Barral Editores, 1973. ISBN 84-211-0278-8.

FOTO 05 Fotografia de la portada del llibre FERRATER MORA, J. Modos de hacer Filosofía. Barcelona: Crítica, 1985. ISBN 84-7427-255-4.

FOTO 06 Retrat d'Euclides. Font de lla il.lustració: ELVIRA, Miguel A. La cultura helenística. Cuadernos historia 16. Número 247. Madrid: Grupo 16, 1985. Pàgina Textos V.

FOTO 07 Fotografia de la portada del llibre POPPER, K.R. La lógica de la investigación científica. 6ª reimpresió 1982. Madrid: Editorial Tecnos, 1962. ISBN 84-309-0711-4.

FOTO 08 Fotografia de la portada del llibre HEMPEL, C. G. Filosofía de la Ciencia Natural. 9ª Edició, 1983. Madrid: Alianza Editorial, 1973. ISBN84-206-2047-5.

FOTO 09 Fotografia de la portada del llibre SALVADOR, F; PELEGRINA,M. El mètode científic en Psicologia. 2ª Edició 1999. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 1993. ISBN 84-7306-566-2.

FOTO 10 Fotografia de GADAMER extraiguda de: "Gadamer, Hans Georg" en MARTÍNEZ RUÍZ, A; CORTÉS MORATÓ, J. Diccionario de Filosofia en CD. 3ª edició 1993. Barcelona: Editorial Herder. ISBN 84-254-1991-3.

FOTO 11 Part de la fotografia de la portada del llibre. Il.lustració "Habitación de Woolsthorpe Manor, donde nació Newton. Sobre la mesa la tercera edición de los Principia. En el alféizar de la ventana, su telescopio reflector.". AAVV. Historia General de las Ciencias. Barcelona: Ediciones Orbis, 1988. Tomo V. ISBN 84-402-0193-1.

FOTO 12 Fotografia de la portada del llibre. Il.lustració "Tintes fuoroscentes modulan la longitud de onda de un rayo láser"AAVV. Historia General de las Ciencias. Barcelona: Ediciones Orbis, 1988. Tomo XIII. ISBN 84-402-0201-6.

FOTO 13 Dibuix de Karl Marx. Font de la il.lustració: MOSTERÍN, Jesús. Grandes temas de la Filosofía actual. 3ª Reimpressió 1984. Barcelona: Salvat Editores, S.A, 1981. Pàgina 32.

FOTO 14 Mussol de Minerva

FOTO 15 Fotografia d'un punt de lectura del llibre ECO, Umberto. El nombre de la Rosa.

FOTO 16 Els llibres de capçalera de wittgenstein. Font de la il.lustració: FULLAT, O; FONTÁN, P. Historia de la filosofia: LogoI. Barcelona:Vicens-vives, 1986. 282 pàgines. ISBN 84-316-2421-3.

FOTO 17 Fotografia de la portada del llibre ARISTÓTILES. La Física. Madrid: Gredos, 1995. 506 pàgines. Biblioteca Clásica Gredos. ISBN 84-249-1676-X.

FOTO 18 Fotografia de la portada del llibre PREVOSTI, Antoni. La Física d'Aristòtil. Barcelona: PPU, 1984. 410 pàgines. Biblioteca Universitària de Filosofia. ISBN 84-86130-41-7.

FOTO 19 Fotografia de la portada del llibre MONTOYA, J; CONILL, J. Aristóteles: sabiduria y felicidad. Madrid: Editorial Cincel, 1985. 200 pàgines. Serie Historia de la Filosofia, nº5. ISBN 84-7046-409-4.

FOTO 20 Fotografia de la portada del quadern CLUA, Josep. Aristòtil. Barcelona: Disseny Editorial de Catalunya, 1991. 32 pàgines. ISBN 84-87666-02-7.

FOTO 21 Fotografia d'arxiu propi. RODIN, M. El Pensador. Museo Rodin. París.

FOTO 22 GOYA. El sueño de la razón produce monstruos. Museo del prado. Madrid. Font de la il·lustració: SANCHEZ MECA, Diego. Aproximación a la Filosofía. 2ª Reimpressió 1984. Barcelona: Salvat Editores, S.A, 1982. Pàgina 43.

FOTO 23 Rene Descartes. Biblioteca nacional. Paris. Font de la il·lustració: SANCHEZ MECA, Diego. Aproximación a la Filosofía. 2ª Reimpressió 1984. Barcelona: Salvat Editores, S.A, 1982. Pàgina 32.

FOTO 24 Fotografia d'arxiu propi Vista panoràmica de la Plaça de San Marco Venècia (Italia).

FOTO 25 Fotografia d'arxiu propi Vista panoràmica de la Torre del Reloj de la Plaça de San Marco Venècia (Italia).

FOTO 26 Fotografia d'arxiu propi Vista panoràmica de la Torre del Reloj de la Plaça de San Marco Venècia (Italia).

FOTO 27 Fotografia d'arxiu propi Vista monografica del Reloj la Torre del Reloj de la Plaça de San Marco Venècia (Italia).

FOTO 28 Vista de Plató i Aristòtil del quadre RAFAEL. L'Escola d'Atenes. Museo del Vaticano.
Roma.
sophipolis.migueb.com
Miguel Herreros Navarro