TREBALL DE RECERCA
PRESENTACIÓ
BIBLIOGRAFIA
ÍNDEX D'IL.LUSTRACIONS
Metodologia
Metodologia científica
Models d'investigació
El treball en l'àrea de filosofia
El treball en filosofia
Tipus de treball sobre base documental
Triar el tema
Consideracions prèvies
Tema i enfocament
Diferents visions i exemples
Cites de fonts o bibliogràfiques
Documents escrits
Documents electrònics
Documents àudio-visuals